Ερευνητική εργασία στο Angle Orthodontist Print

Ο γιατρός απέστειλε την ερευνητική εργασία που συντονίζει στο πανεπιστήμιο του Γκετεμπόργκ, "Orthodontically induced root resorption after six months of active treatment studied with cone beam computer tomography" στο επιστημονικό περιοδικό Angle Orthodontist για δημοσιέυση.