Δημοσκόπηση

Πόσo συχνά κάνετε προληπτικές εξετάσεις;
Δείτε τα αποτελέσματα

Newsletter

Εγγραφήτε για άμεση ενημέρωση στο email σας.

Banner
Banner
Banner
Ερευνητική εργασία στο Swedish Dental Journal PDF Print E-mail
journal-big-1Η ερευνητική εργασία του γιατρού Δημήτρη Μακεδόνα "Management of root resorptions prediction and prevention in a large Orthodontic practice" έγινε αποδεκτή για δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό Swedish Dental Journal.

ABSTRACT

OBJECTIVES: The aim of this study was to: investigate, describe and analyse how the problem of root resorption is handled in a large orthodontic clinic and if these approaches were in accordance with the recommendations and guidelines described in the literature. The study also aimed to estimate the prevalence of root resorption found in the radiographic material.

MATERIAL AND METHODS: All the journal and radiographic records of patients who terminated active treatment with fixed or removable appliances during the year 2004 at the Department of Orthodontics, University Clinics of Odontology, Göteborg, Sweden were examined. From the written or electronic records, 920 patients were found. Among them, adequate information was obtained in 837 records.
The factors studied included: the presence of journal recordings of predisposing factors, the presence of radiographic examinations before, during and after treatment, the frequency of radiographic examinations and the prevalence of moderate or severe root resorption reported.

RESULTS: The most frequent registrations were for trauma, and nail biting. Before treatment 81,5% of the patients were examined with periapical radiographs. After 6 months of treatment the percentage of patients who were radiographically examined was 54,5%, while 15,8% of the patients were examined twelve months after active treatment. At the end of treatment 52,5% of the patients were examined with periapical radiographs.
In cases when moderate root resorption (from 2mm up to 1/3 of the root length), was diagnosed during treatment, the use of lower forces and resting periods and the decrease of the treatment duration were the most common preventive measures. The prevalence of light root resorption was 1.9%, 3.2%, 4.9% and 8.6% at the beginning, 6 months, 12 months after treatment and at the end of treatment, respectively. Severe root resorption was found in 1.9% at the end of active treatment

CONCLUSIONS: Before treatment periapical radiographs were taken in most cases. The percentage of the radiographs dropped significantly at 6 and 12 months. At the end of treatment half of the patients were examined with periapical radiographs. In cases when moderate root resorption was diagnosed the use of lower forces, resting periods and decrease of treatment time were common preventive measures. Light root resorption was found in less than 10% while severe root resorption was noted in 2% after active treatment.